ვიდეო
პროექტის გაცნობა
https://drive.google.com/file/d/0B4ah_rMKHSOfSXRLRFROWXpBY0cxbFFkUXNxbUtNbmJPbkhV/edit?usp=sharing-ახსნა სითბური მოვლენები
https://drive.google.com/file/d/0B4ah_rMKHSOfNmhUamgwZFoxc2c/edit?usp=sharing- გამოცდილების გაზიარება

https://drive.google.com/file/d/0B4ah_rMKHSOfMzloQTY3aXhMbms/edit?usp=sharing

http://www.youtube.com/watch?v=c7Sb1I6-Wis&feature=em-upload_owner#action=share-ჩატარებული ცდების ანალიზი

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment